Text

I Niklas Rydéns arbete är text ofta en integrerad del. Han skriver sedan 2006 dramatisk text i sitt arbete med New Opera CO. Han var i många år redaktör för en kulturtidskrift. Han deltar i debatter, skriver artiklar och har gjort flera utredningar. Sångtexter och texter till egna varietéer och revyer är en annan del.

Händer i musiken, 2005

På uppdrag av Göteborgs kommun gjorde Niklas Rydén 2005 en bred genomlysning av musikområdet i Göteborg. Arbetet skedde i samråd med Urban Ward och med stöd av Uncas Rydén. Det innehöll ett otal träffar och hearings med olika företrädare för musiklivet och insamlande av fakta och siffror från olika håll. Det blev en fascinerande exposé över hur olika saker musik faktiskt kan vara, och hur mycket den betyder i olika sorters sammanhang.

Händer i musiken – en genomlysning av musiken i Göteborg

Fri konst och nya media, Valand 1998

Niklas Rydén undervisade vid Konsthögskolan från 1997 till 2003. 1998 gjorde han tillsammans med kulturskribenten Carl Henrik Fredriksson en utredning av utbildningen Fri konst och nya media vid dåvarande Konsthögskolan Valand. Utredningen beställdes av fakulteten och skulle utgöra underlag för beslut om fortsättning eller nedläggning.

Fri konst och nya media var en ettårig vidareutbildning i digitala verktyg, datorn mm, i konstnärligt arbete. Kursen fick en fortsättning och pågick fram till 2001.

Niklas Rydén var sedan också med och skrev kursplaner till det masterprogram som ersatte Fri konst och nya media och han var där ansvarig för den grupp som valde ljudinriktningen. Utbildningen hette Fri konst och digital gestaltning. (Utbildningsplan, kursplan.)

Carl Henrik Fredriksson var 2001-2015 ordförande för Eurozine, det europeiska nätverket för kulturtidskrifter.

Läs utredningen här.

Tidskriften Atalante, 1989-97

1989 startade Niklas Rydén tidskriften Atalante, först Unga Atalante.
Den blev med åren ett tongivande forum för oberoende konst och kultur i Göteborg. Den gjordes av ett brett nätverk av skribenter konstnärer från olika discipliner. Niklas Rydén var redaktör mellan 1989-97. Tidskriften uppbar tidskriftsstöd från Kulturrådet och Niklas Rydén fick 1997 Johannapengen för årets journalistiska gärning. Priset delas ut av den västsvenska sektionen av svencka publicistklubben.
Många nummer av Atalante-tidningen går att läsa eller ladda hem som pdf-dokument. (Klicka på valfritt nummer.)

Tidskriften Atalante

Gå till toppen