Undervisning

Fri konst och nya media, Valand 1998

Niklas Rydén undervisade vid Konsthögskolan från 1997 till 2003. 1998 gjorde han tillsammans med kulturskribenten Carl Henrik Fredriksson en utredning av utbildningen Fri konst och nya media vid dåvarande Konsthögskolan Valand. Utredningen beställdes av fakulteten och skulle utgöra underlag för beslut om fortsättning eller nedläggning.

Fri konst och nya media var en ettårig vidareutbildning i digitala verktyg, datorn mm, i konstnärligt arbete. Kursen fick en fortsättning och pågick fram till 2001.

Niklas Rydén var sedan också med och skrev kursplaner till det masterprogram som ersatte Fri konst och nya media och han var där ansvarig för den grupp som valde ljudinriktningen. Utbildningen hette Fri konst och digital gestaltning. (Utbildningsplan, kursplan.)

Carl Henrik Fredriksson var 2001-2015 ordförande för Eurozine, det europeiska nätverket för kulturtidskrifter.

Läs utredningen här.

Gå till toppen