Vi i Villa, 2010


Nyuppsättning och omarbetning av helaftonsoperan Vi i villa.

Vi i Villa är en nyopera om en parmiddag i en villa i förorten. Den uruppfördes 2008 och sattes nu upp igen i en helt omarbetad version januari 2010. Inga projektioner, istället en semi-realistisk villamiljö i plywood signerad Linda Wallgren och Johanna Larsson.
Uppsättningen 2010 innebar också en stor omarbetning av verket. Text och dramaturgi sågs över, alla intermezzon och flera roller ströks. Musiken arrangerades om för en kammarensemble. Jonas Franke-Blom och Niklas Rydén arrangerade.

Vi i Villa är Niklas Rydéns andra nyopera. Den skrevs efter en kreativ process tillsammans med ensemblen. Hela arbetet finns beskriven på en processblogg med massor av film: Se uppkomsten av en opera här.

Läs mer på newopera.se

Vi i Villa, 2010
Gå till toppen