AtalanteLAB #2, november 2005


AtalanteLAB #2 genomfördes i november 2005 på initiativ av Niklas Rydén.
Till AtalanteLAB #2 bjöds tjugotre konstnärer och artister in för att under två veckor samtala, pröva nya format och göra konstnärliga skisser i samarbeten i mindre grupperingar.
AtalanteLAB #2 hade fått stöd av Framtidens Kultur och kunde arvodera artisterna och göra en utvärdering och två bloggar som följde processen på olika vis.

Läs utvärderingen av Uncas Rydén: Redovisning AtalanteLAB #2
Läs bloggen: AtalanteLab Blog 
Läs Frk Bärfis, Mika Beckers satirblogg: Frk Bärfis blog
Se filmen direkt på Vimeo med länkar till varje nummer.

Det började med en dag av helt förutsättningslösa diskussioner om vad man vill med sin konst, hur man hanterar det politiska, vilka estetiska visioner man har och vad man har för drömmar om nya vägar i sitt skapande. Dessa samtal ledde fram till att ett femtontal projekt inleddes och förverkligades under labbets tio dagar. Sedan redovisades allt för publik under två kvällar.
De medverkande konstnärerna tog hjälp Atalantes scen och teknik, och det stora kunnande inom ljus, video, ljud, och konstnärliga frågor, som fanns hos Atalantes personal, men också i gruppen av artister.

För Niklas Rydén blev AtalanteLAB början på en process som 2006 ledde fram till skapandet av NewOpera CO och det första verket Uppvind.

Medverkande i AtalanteLAB #1:
Niklas Rydén, kompositör, text, konstnärlig ledning
Grith Fjeldmose, sång och föredrag
Masoud Vatankhah, författare
Jim Berggren, bild, projektion, tankar
Johan Kylén, text, skådespel, film
Mika Becker, blog
Josefin Ida Nigin, sång
Uncas Rydén, kompositör, text, sång
Gunilla Witt, poesi
Janni Groenwold, dans, aktion
Lisen Rylander Löve, sång, saxofon, dans
Anna Lindkvist, film, dans, ljus
Hannes Rydén, dummachine
Martin Stigebrandt, ljusimprovisation
Colin Sweeney, film, ljud
Jose Lagunas Vargas, film
Paula de Hollanda, koreografi, dans
Lisa Hjalmarsson, ljus, scen
Marcus Granberg, scen
Jan Rådvik, rörelse, text
Minna Elif Wendin, rörelse, film
Efwa-Wiktoria Rodell, röreöse, film
Ludmila Komissinskaya, piano

AtalanteLAB #2, november 2005
Gå till toppen