Kritik, 2009

Den andra gången Niklas Rydén samarbetade med konstnären Magdalena Dziurlikowska var i Kritik, 2010. Den handlar om kritikerrollen, kärleken till språket, tröttsamma katalogtexter och om huruvida en kritiker också kan vara en konstnär.

Filmen spelades in i Venedig och har visats på Eskilstuna konstmuseum, Galleri Box i Göteborg. Den finns också i Filmforms katalog.

se också   dziurlikowska.se

Kritik, 2009
Gå till toppen