Fönster mot Hälsingland, 2013

1-md-kopia

En filmtriptyk på gränsen mellan konstvideo och dokumentär. De enskilda filmerna är Gården, Resan och Festen (se nedan). Gården fokuserar på hälsingegårdar och världsarvet ur många olika perspektiv. Resan kretsar kring problematiken om att stanna, flytta eller komma tillbaka till Hälsingland. Festen behandlar festkultur förr och nu och människans uråldriga behov av en extraordinär upplevelse.

Ett tjugotal intervjuer med människor från Hälsingland är grundstommen i filmerna. Inflätat mellan intervjuerna finns en performance där en grupp människor interagerar med varandra och med en hälsingegård. En gestalt som återkommer likt en röd tråd genom filmerna är Magdalena klädd i folkdräkt. Hon sammanbinder nutid med dåtid och lever ut de olika berättelserna. Genom surrealistisk präglade performances eller högst vardagliga sysslor iklär hon sig rollen av Hälsingland.

Syftet med de tre filmerna är att befolka hälsingegårdarna och kulturarvet med nutid. Vad har människor som lever idag för relation till Hälsingland och till arvet med de många gårdarna?

Recension i Hela Hälsingland.

Se också  dziurlikowska.se/

Fönster mot Hälsingland, 2013
Gå till toppen