AtalanteTV, 2008-
På Atalante-TV kan man se Atalantes hela verksamhet på webben. Tryck ”F” för fullskärm.
Som en följd av Scenarkivet och med all erfarenhet av att filma och dokumentera startade Niklas Rydén 2008 Atalante-TV. Ambitionen är ytterst att allt som visas på Atalante skall gå att se på webben. Så långt har det inte kommit ännu, till det finns inte resurser.

Allt  som visas på Atalante dokumenteras professionellt, och mycket läggs ut offentligt. Idag används en Vimeo-sida som plats för filmerna och föreställningarna läggs ut i sin helhet. Artisterna har stor nytta av dessa filmer eftersom de får en professionell dokumentation.

Atalante på Vimeo
Atalante-TV 2007-2009 (flash)

AtalanteTV, 2008-
Gå till toppen