AtalanteLAB #3, mars 20016


AtalanteLAB #3 genomfördes i mars 2006 på initiativ av Niklas Rydén.
AtalanteLAB #3 var ett mindre lab som innebär en veckas laborationer med live-projektioner och musikdramatik. Här började Niklas Rydén skriva tre scener till det som kom att bli Uppvind, NewOpera CO:s första nyopera. Det gjordes också improvisationer utifrån dessa texter med flera av de sångare som sedan kom att medverka i Uppvind.
Samtidigt prövade Jim Bergren och Niklas Rydén att förfina den live-projicerade scenografi  som sedan användes i Uppvind.
Jim Bergren, Niklas Rydén, Anna Wemmert Clausen och Uncas Rydén utgjorde kärnan i denna process.

Se AtalanteLAB #3 direkt på Vimeo med länkar till varje nummer.

Medverkande i AtalanteLAB #1:
Niklas Rydén, text, musik, projektion
Jim Berggren, bild, projektion, tankar
Uncas Rydén, sång, dramaturgi
Anna Wemmert Clausen, sång, dramaturgi
Klara Rygielski, rörelse
Lisen Rylander Löve, sång
Malin Dahlström, sång
Minna Elif Wendin, rörelseidé

Se hela AtalanteLAB #3

Se Lindansaren

Se Linus på linjen

Se Pixelmannen

Se och hör Snöflickan/Pakethållaren

 

 

AtalanteLAB #3, mars 20016
Gå till toppen