AtalanteLAB, april 2005


AtalanteLAB skapades i april 2005 på initiativ av Niklas Rydén.
AtalanteLAB #1 skapades i nära samarbete med Dan Tommi Hildén. Arton konstnärer och artister bjöds in för att under två veckor samtala, pröva nya format och göra konstnärliga skisser i samarbeten i mindre grupperingar.
Det började med en dag av helt förutsättningslösa diskussioner om vad man vill med sin konst, hur man hanterar det politiska, vilka estetiska visioner man har och vad man har för drömmar om nya vägar i sitt skapande. Dessa samtal ledde fram till att ett femtontal projekt inleddes och förverkligades under labbets tio dagar. Sedan redovisades allt för publik under två kvällar.
De medverkande konstnärerna tog hjälp Atalantes scen och teknik, och det stora kunnande inom ljus, video, ljud, och konstnärliga frågor, som fanns hos Atalantes personal, men också i gruppen av artister.

För Niklas Rydén blev AtalanteLAB början på en process som 2006 ledde fram till skapandet av NewOpera CO och det första verket Uppvind.

Medverkande i AtalanteLAB #1:
Niklas Rydén, kompositör, konstnärlig ledare
Dan Tommi Hildén, ljud- och bildkonstnär
Jim Berggren, bildkonstnär, animatör
Anna Wemmert Clausen, sångare, ljusdesigner
Eva Ingemarsson, koreograf
Minna Elif Wendin, koreograf
Malin Dahlström, sångare
Anna Lindkvist, filmare
Ola Stinnerbom, rörelsekonstnär
Mikko Hellsing, elektronika
Marika Hedemyr, rörelsekonstnär
Grith Fjeldmose, sångare
Jan Rådvik, rörelsekonstnär
Janni Groenwold, dansare, aktör
Masoud Vatankhah, författare, aktör
Anders Persson, musiker, kompositör
Tommy Olsson, musiker, kompositör
Viktor Wendin, ljusdesign

 

 

 

 

 

 

 

 

AtalanteLAB

AtalanteLAB, april 2005
Gå till toppen