Resan, 2013

Många flyttar till storstäder. Andra kommer tillbaks. Några kommer från andra länder. En av tre filmer om Hälsingland av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén.

Är Hälsingland en plats man kommer till eller flyttar ifrån? Hur resonerar unga vuxna som står i begrepp att forma sina liv? Och hur tänker de nyanlända om Hälsingland, möter de nyfikenhet eller rasism? Filmen Resan handlar om människors ambition att hitta ett liv de känner sig hemma i och om resor de måste göra för att nå sin dröm. Denna dröm kan skifta över tid, och begrepp som Norrland, landsbygd och sociala nätverk kan ändra innebörd under livets olika skeden.

Magdalena Dziurlikowska i samarbete med Niklas Rydén, 26 min, 2013.
Visningar: Hälsinglands Museum, Hudiksvall. Kvarnen, Söderhamn.
Samlingar: Hälsinglands Museum.

Resan, 2013
Gå till toppen