Finns det en gräns, 2015


En film om aktivism gjord av Niklas Rydén för Hälsinglands museum.

Niklas Rydén gjorde i maj 2015 en film om aktivism på uppdrag av Hälsinglands museum. Utifrån ett filmat samtal med bl.a. Per Wirtén skapades en berättelse som bildsattes med Creative Commons-material från hela världen. Filmen producerades till en utställning om aktivism, och användes för att inspirera till samtal bland skolungdomar. Hannes Rydén hjälpte till med bildarbete och rättighetsfrågor.
Niklas Rydén 2015. 25 min.

Se också  halsinglandsmuseum.se

Finns det en gräns, 2015
Gå till toppen